Množenje pomoću linija

U ovom tesktu ćemo se pozabaviti množenjem. Nećemo se baviti klasičnim množenjem nego množenjem pomoću linija. Ovaj metod je postao veoma popularan na internetu i veoma je interesantan, pogotovo za decu mlađeg uzrasta. Bliže ćemo pojasniti ovaj metod, prvo množenjem dva jednocifrena broja. Kako množimo pomoću linija sa jednocifrenim brojevima?

U ovom primeru množimo 2 i 4. Prvo nacrtamo 2 paralelne linije, zatim nacrtamo 4 paralelne linije koje seku te 2 i samo prebrojimo broj tačaka gde se seku, a to je 8.

Ovo nije bilo teško, idemo dalje. Kako množimo dvocifrene brojeve? Uzećemo za primer recimo 12 puta 23. Prvo nacrtamo broj 12 pomoću linija. Prvo nacrtamo jednu liniju  kao jedna desetica pa zatim dve paralelne linije kao dve jedinice. To isto uradimo i za broj 23 (dve desetice i tri jedinice), tako da seku ove tri linije. Sad brojimo tačke gde se seku ove linije iz prvog ugla i to nam je prva cifra,imamo 2 tačke. Za drugu cifru imamo dva kruga za koje brojimo tačke,imamo 7 tačaka (ukoliko se desi da je broj veći od deset,onda broj desetica prebacujemo na prethodnu cifru). I ostaje nam treća cifra,u tom poslednjem uglu imamo 6 tačaka.Znači rešenje našeg množenja je 276.

Ukoliko ste savladali množenje dvocifrenih, prelazimo na trocifrene brojeve. Pokušaćemo da pomnožimo broj 213 i 123.Prvo zapišemo broj 213. Nacrtamo 2 paralelne linije kao dve stotine, zatim 1 paralelnu liniju sa  te dve linije kao jednu deseticu i na kraju 3 paralelne linije kao tri jedinice. To isto uradimo i sa brojem 123 tako da se linije seku sa prethodno nacrtanim. Sada brojimo tačke iz prvog ugla,to nam je prva cifra, imamo 2 tačke. Zatim za drugu cifru imamo dva kruga iz kojih brojimo tačke,imamo ukupno 5 tačaka. Za treću cifru imamo tri kruga, ukupno 11 tačaka, 1 uzmemo za treću cifru dok jednu deseticu prebacujemo na prethodnu cifru pa nam sad druga cifra više nije 5 nego 6, a treća cifra je 1. Za četvrtu cifru imamo dva kruga, ukupno 9 tačaka. I za poslednju, petu cifru imamo 9 tačaka. Naše rešenje je 26199.

Slavko Zavišin i Milan Stajić