Blog

Pedagoško-psihološka služba škole

Pedagoško-psihološka služba kontinuirano prati i podstiče sve aspekte razvoja i postignuća učenika, uvažavajući individualnost, uzrasne karakteristike...