Blog

Početak nove školske godine - reč direktora

Dragi učenici, Dobro došli u Srednju stručnu školu u Novom Sadu! Vi ste odabrali nas za svoj put, a mi smo odabrali VAS da budemo podrška na tom putu. Budući da je putovanje važnije od...

Pedagoško-psihološka služba škole

Pedagoško-psihološka služba kontinuirano prati i podstiče sve aspekte razvoja i postignuća učenika, uvažavajući individualnost, uzrasne karakteristike...