Međunarodni dan ljudske solidarnosti

Međunarodni dan ljudske solidarnosti

20. decembar obeležava se kao Međunarodni dan ljudske solidarnosti. To je međunarodni dan jedinstva Ujedinjenih nacija i njenih država članica. Fokus ovog dana je osmišljavanje novih inicijativa za rešavanje globalnih izazova u pogledu siromaštva, održivog razvoja i opšteg blagostanja i svetskog mira. Njegov značaj leži u podsećanju vlade da poštuje međunarodne obaveze i sporazume usmerene ka otklanjanju nejednakosti.

Ustanovljen je u skladu sa Milenijumskom deklaracijom UN-a koja utvrđuje građanska i politička prava pojedinca u modernoj eri uspostavljanjem spoljnih odnosa između država članica i UN-a.

Solidarnost je u Milenijumskoj deklaraciji identifikovana kao jedna od osnovnih vrednosti međunarodnih odnosa u 21. veku, u kojoj oni koji pate ili imaju najmanje koristi zaslužuju pomoć od onih koji imaju najviše. Shodno tome, u kontekstu globalizacije i izazova rastuće nejednakosti, neophodno je jačanje međunarodne solidarnosti.

Prema Ujedinjenim nacijama, Međunarodni dan ljudske solidarnosti je:

  • dan za proslavu našeg jedinstva u različitostima;
  • dan za podsećanje vlada da poštuju svoje obaveze prema međunarodnim sporazumima;
  • dan za podizanje svesti javnosti o značaju solidarnosti;
  • dan za podsticanje debate o načinima promovisanja solidarnosti za postizanje ciljeva održivog razvoja uključujući iskorenjivanje siromaštva;
  • dan akcije za podsticanje novih inicijativa za iskorenjivanje siromaštva.