TEHNIČAR PTT SAOBRAĆAJA

Tehničar ptt saobraćaja

TEHNIČAR
PTT
SAOBRAĆAJA

Tehničar ptt saobraćaja

Tehničar PTT saobraćaja – Četvrti stepen obrazovanja

Tehničar PTT saobraćaja obavlja sve poslove vezane za uplate i isplate po platnom prometu, tekućim, žiro i štednim računima u pošti. Vrši prodaju poštanskih markica, prijem i otpremanje telegrama, pošiljaka i paketa, rešava reklamacije, uspostavlja telefonske razgovore i vrši druge poslove telefoniste. Uspešno obavlja poslovnu komunikaciju sa korisnicima usluga na srpskom, engleskom i uglavnom još jednom stranom jeziku. Koristi savremene računarske programe za vođenje poslovne korespodencije i statistike, prikupljanje, obradu prezentovanje i čuvanje podataka, koristi servise računarske mreže. Po završetku srednje škole učenik može upisati bilo koji državni ili privatni fakultet.

 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Drugi strani jezik
 • Istorija
 • Muzička umetnost
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Poštanska mreža
 • Poslovna korespondencija i komunikacija
 • Poštanske usluge
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Drugi strani jezik
 • Istorija
 • Likovna kultura
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Fizika
 • Poslovna korespondencija i komunikacija
 • Poštanske usluge
 • Osnovi saobraćajne psihologije
 • Poslovna informatika
 • Finansijsko poslovanje
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Drugi strani jezik
 • Sociologija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Poslovna korespondencija i komunikacija
 • Poštanske usluge
 • Poslovna informatika
 • Finansijsko poslovanje
 • Računovodstvo
 • Telekomunikacione usluge
 • Ekonomika i organizacija preduzeća
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Drugi strani jezik
 • Filozofija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Ustav i prava građana
 • Poštanske usluge
 • Poslovna informatika
 • Računovodstvo
 • Poštanska tehnika i prerada pošiljaka
 • Statistika
 • Bankarsko poslovanje
 • Marketing
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet