TEHNIČAR OBEZBEĐENJA

Tehničar obezbedjenja

TEHNIČAR
OBEZBEĐENJA

Tehničar obezbedjenja

Tehničar obezbedjenja – Četvrti stepen obrazovanja

Tehničar obezbedjenja je zahtevno i zanimljivo zanimanje koje priprema kandidate za vršenje izuzetno odgovornog posla. Kandidati moraju posedovati savršeno čulo vida i sluha, odličnu fizičku kondiciju, osobine kao što su staloženost, hladnokrvnost i psihička stabilnost. Ukoliko se ukaže potreba mora da bude spreman na hitru reakciju i upotrebu oružja.

Tokom školovanja na smeru tehničar obezbedjenja izučavaju se opšti i stručni predmeti, koji će polazniku usaditi potrebna znanja i veštine za vršenje poslovnih zaduženja. Kandidati će steći znanja iz oblasti informatike i poslovne administracije. Praktična obuka će ih naučiti kako da sačuvaju prisebnost u svakom trenutku kao i da predvide potencijalne reakcije stranaka i da na njih ispravno reaguju.

Posao zahteva i komunikativnost i kulturu govora jer su tehničari obezbeđenja u direktnom kontaktu sa klijentima poslovnica koje obezbeđuju.

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Matematika
 • Muzička umetnost
 • Geografija
 • Fizika
 • Biologija
 • Računarstvo i informatika
 • Državno uređenje
 • Osnovi prava
 • Daktilografija i administrativno poslovanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Matematika
 • Sociologija
 • Likovna kultura
 • Računarstvo i informatika
 • Psihologija
 • Osnovi radnog prava
 • Socijalna ekologija
 • Sistem obezbeđenja
 • Zaštita od požara i zaštita na radu
 • Borilačke veštine
 • Daktilografija i administrativno poslovanje
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Matematika
 • Sociologija
 • Logika
 • Osnovi ekonomije
 • Osnovi radnog prava
 • Sistem obezbeđenja
 • Zaštita od požara i zaštita na radu
 • Osnovi krivičnog prava i kriminalistike
 • Osnovi pravnih postupaka
 • Borilačke veštine
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Matematika
 • Filozofija
 • Ustav i prava gradjana
 • Statistika
 • Osnovi matične evidencije
 • Sistem obezbedjenja
 • Zaštita od požara i zaštita na radu
 • Služba obezbedjenja
 • Osnovi krivičnog prava i kriminalistike
 • Osnovi pravnih postupaka
 • Borilačke veštine
 • Izborni predmet