ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA

Elektrotehničar računara

ELEKTROTEHNIČAR
RAČUNARA

Elektrotehničar računara

Elektrotehničar računara – Četvrti stepen obrazovanja

Elektrotehničar računara servisira i održava računare, računarske sisteme i opremu. On takođe proverava ispravnost računarskih komponenti, utvrđuje kvarove i vrši zamenu računarskih delova. Pored rada na hardverskim komponentama elektrotehničar računara obavlja i određene softverske poslove. On instalira operativne sisteme, antivirusne programe, instalira i podešava različite programe, umrežava računare i sl. Svoj posao može obavljati u servisima kao i na licu mestu.

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Istorija
 • Hemija
 • Likovna kultura
 • Biologija
 • Fizika
 • Osnove elektrotehnike
 • Računarska grafika i multimedija
 • Uvod u arhitekturu računara
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Geografija
 • Fizika
 • Osnove elektrotehnike
 • Računarski hardver
 • Elektronika
 • Softverski alati
 • Operativni sistemi
 • Programiranje
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Elektroenergetika
 • Elektronika
 • Softverski alati
 • Operativni sistemi
 • Programiranje
 • Mikrokontroleri i mikroračunari
 • Računarske mreže
 • Računarska logika
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Sociologija sa pravima građana
 • Logika sa etikom
 • Programiranje
 • Mikrokontroleri i mikroračunari
 • Održavanje računarskih sistema
 • Računari u sistemima upravljanja
 • Tehnička dokumentacija
 • Preduzetništvo
 • Izborni predmet