ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE

Elektrotehničar energetike

ELEKTROTEHNIČAR
ENERGETIKE

Elektrotehničar energetike

Elektrotehničar energetike – Četvrti stepen obrazovanja

Elektrotehničar energetike organizuje, nadzire, prati ali i učestvuje u održavanju elektroenergetskih, podzemnih i nadzemnih vodova, kontaktnih mreža, transformatorskih stanica, instalacija jake struje i uličnih osvetljenja.

Elektrotehničar energetike je veoma aktuelan smer kad je oblast elektrotehnike u pitanju. Veoma zapažen i tražen. Jedan od zadataka elektrotehničara energetike je da nadgleda i montira elekroinstalacije u stambenim i poslovnim objektima, otkriva i otklanja kvarove na elektroenergetskim objektima, priprema i izrađuje normative materijala i tehničku dokumentaciju. Posao obavlja jednim delom na terenu a drugim u kancelariji, u zavisnosti od situacije.

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Istorija
 • Geografija
 • Hemija
 • Likovna kultura
 • Fizika
 • Osnove elektrotehnike
 • Osnove mašinstva
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Biologija
 • Osnove elektrotehnike
 • Uvod u elektroenergetiku
 • Softverski alati u elektroenergetici
 • Električna merenja
 • Elektronika
 • Električne instalacije i osvetljenje
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Sociologija sa pravima građana
 • Kablovska tehnika
 • Električne instalacije i osvetljenje
 • Merenja u elektroenergetici
 • Energetska elektronika
 • Električne mašine
 • Elektroenergetski vodovi
 • Elektroenergetska postrojenja
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Logika sa etikom
 • Električne mašine
 • Elektroenergetski vodovi
 • Elektroenergetska postrojenja
 • Preduzetništvo
 • Tehnička dokumentacija
 • Osnove sistema upravljanja
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet