BRAVAR-ZAVARIVAČ

Bravar-zavarivač

BRAVAR-ZAVARIVAČ

Bravar-zavarivač

Bravar-zavarivač – Treći stepen obrazovanja

Bravar-zavarivač bavi se spajanjem metalnih delova postupkom zagrevanja. Na visokim temperaturama metal se topi, pri čemu se njegovi delovi spajaju u kompaktnu celinu. Postoje dve osnovne specijalnosti za zavarivače: gasni i elektro zavarivač. Na osnovu tehničko – tehnološke dokumentacije zavarivač priprema, obavlja i kontroliše zavarivanje. Koriste posebne aparate za elektro ili gasno zavarivanje. Rad se obavlja na otvorenom ali i u fabričkim halama i radionicama.

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Geografija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Tehničko crtanje
 • Mašinski materijali
 • Tehnička mehanika
 • Tehnologija bravarskih radova
 • Osnove bravarskih radova
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Muzička umetnost
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Mašinski elementi
 • Tehnička fizika
 • Tehnologija metalnih konstrukcija i procesne opreme
 • Metalne konstrukcije i procesna oprema
 • Alati, pribori i merenja
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Sociologija sa pravima građana
 • Likovna kultura
 • Tehnologija zavarenih konstrukcija
 • Zavarene konstrukcije
 • Preduzetništvo
 • Reparatura mašinskih delova
 • Izborni predmet