AUTOMEHANIČAR

Automehaničar

AUTOMEHANIČAR

Automehaničar

Automehaničar – Treći stepen obrazovanja

Automehaničar popravlja i servisira automobile i kamione. Njegov posao se sastoji u utvrđivanju i uklanjanju kvarova i oštećenja na motoru. Kako bi svoj posao mogao dobro obavljati, neophodno je da poznaje delove i princip rada motora, kao i toplotne i hidraulične zakone i procese.

Osim popravke motora, bave se i održavanjem, kao i popravkom karburatora, spojnica, menjača, kočionog sistema i ostalih mehaničkih delova vozila. Prilikom servisiranja automehaničar proverava, podmazuje i prilagođava delove motora, kako bi sprečio mogući nastanak kvarova. Rutinski pregleda svećice, mehanizme kočenja, podsistem za paljenje, nivo ulja u motoru, podešava signalnu opremu auta, ispituje položaj motora, pritisak, temperaturu, električne i vozne karakteristike.

U radu se služi ručnim alatima, električnim mernim instrumentima, dizalicama, brusilicama i sredstvima za čišćenje. Može biti specijalizovan za rad na jednoj vrsti vozila ili da vrši popravku i servis svih vrsta.

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Geografija
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Hemija i mašinski materijali
 • Tehnička fizika
 • Tehničko crtanje
 • Mehanika
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Likovna kultura
 • Muzička umetnost
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Osnove elektrotehnike
 • Mašinski elementi
 • Tehnologija obrade
 • Tehnologija obrazovnog profila
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Ustav i prava građana
 • Mašinski elementi
 • Organizacija rada
 • Tehnologija obrazovnog profila
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet