ARMIRAČ – BETONIRAC

Armirač betonirac

ARMIRAČ – BETONIRAC

Armirac betonirac

Armirač – betonirac – Treći stepen obrazovanja

Armirač – betonirac pretežno radi na građevini, u oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Koliko god se to u prvi mah činilo nemogućim, beton mora biti čvrst i elastičan. Da bi se to postiglo, u betonske elemente i konstrukcije za razne građevine stavljaju se na poseban način pripremljene i povezane šipke armaturnog gvožđa. Upravo to je posao armirača.

Njegov posao se sastoji od ugradnje armature u elemente i konstrukcije od betona. Armature se izrađuju od armaturnog gvožđa i postavljaju se u temelje, ograde, stubove, stepenice  i druge konstrukcije. Kada se postave, armature se „zalivaju“ smesom cementa, šljunka, vode i po mogućnosti još nekih dodataka. Tako je posao armirača blizak zanimanju betonirca.

Da bi znao na koji način i gde treba da postavi armature, neophodno je da ima uvid u projekat konstrukcije na kojoj radi. Ovaj posao zahteva da radnik bude fizički spreman za rad na otvorenom u svim vremenskim prilikama.

Da bi se ovaj posao obavljao uspešno neophodno je poznavati strukturu betona i način njegove proizvodnje, kao i vrste betona.

U toku trogodišnjeg školovanja susrešćete se sa mnogim stručnim predmetima koje je neophodno znati ukoliko želite da se bavite ovim poslom a koji su predviđeni planom i programom.

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Istorija
 • Muzička umetnost
 • Fizika
 • Hemija
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Nacrtna geometrija
 • Tehničko crtanje sa čitanjem planova
 • Građevinski materijali
 • Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Geografija
 • Likovna kultura
 • Nacrtna geometrija
 • Građevinske konstrukcije
 • Statika
 • Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Ustav i prava građana
 • Građevinske konstrukcije
 • Organizacija građenja
 • Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
 • Izborni predmet