ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

Arhitektonski tehničar

ARHITEKTONSKI
TEHNIČAR

Arhitektonski tehničar

Arhitektonski tehničar – Četvrti stepen obrazovanja

Arhitektonski tehničar učestvuje u poslovima građenja od planiranja, pripreme, projektovanja do izgradnje objekta.

Cilj obrazovnog profila je da osposobi učenike za:

 • izgradnju i projektovanje svih vrsta zgrada
 • ispitivanje građevinskog materijala
 • ispitivanje i premeravanje zemljišta za građevinske objekte
 • izrade tehničke građevinske dokumentacije

Po završetku škole arhitektonski tehničar je osposoblјen za saradnika u projektovanju objekata visokogradnje, a to su stambene zgrade, hoteli, visokospratnice, sportski objekti, škole, pozorišta, banke i druge poslovne zgrade. Može se zaposliti u preduzećima koja izrađuju projektnu dokumentaciju, kao saradnik na razradi projekata. U građevinskim preduzećima može raditi na organizaciji građenja i građenju objekata.

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Istorija
 • Likovna kultura
 • Geografija
 • Hemija
 • Biologija
 • Građevinski materijali
 • Fizika
 • Nacrtna geometrija i tehničko crtanje
 • Građevinske konstrukcije
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Fizika
 • Nacrtna geometrija i tehničko crtanje
 • Građevinske konstrukcije
 • Slobodnoručno crtanje
 • Istorija arhitekture
 • Aplikativni računarski programi
 • Statika i otpornost materijala
 • Osnove geodezije
 • Tehnologija građevinskih radova
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Sociologija sa pravima građana
 • Muzička kultura
 • Građevinske konstrukcije
 • Aplikativni računarski programi
 • Statika i otpornost materijala
 • Tehnologija građevinskih radova
 • Razrada projekta
 • Armiranobetonske konstrukcije
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Logika sa etkom
 • Tehnologija građevinskih radova
 • Razrada projekta
 • Armiranobetonske konstrukcije
 • Montažne konstrukcije
 • Kućne instalacije
 • Urbanizam
 • Preduzetništvo
 • Izborni predmet