fbpx

Kuvar – specijalista

Kuvar – specijalista

Peti stepen obrazovanja
Specijalizacija

Specijalizacija za kuvara specijalistu obrazovni je profil koji traje jednu školsku godinu, za koju su predmeti propisani nastavnim planom i programom nadležnog Ministarstva. Kuvar-specijalista je izuzetno traženo, cenjeno i odlično plaćeno zanimanje u zemlji i inostranstvu. Kuvari specijaliste se zapošljavaju uglavnom kao šefovi kuhinja, gde vrše organizaciju i kontrolu kvaliteta rada zaposlenog osoblja.

Kako bi kandidati upisali specijalizaciju neophodno je da poseduju sledeće obrazovanje:

  • Četvorogodišnje obrazovanje u oblasti ugostiteljstva i turizma sa najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima kuvara
  • Trogodišnje obrazovanje u oblasti ugostiteljstva i turizma sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kuvara
  • Četvorogodišnje obrazovanje drugih obrazovnih profila sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kuvara uz polaganje razlike ispita propisane od strane Ministarstva prosvete.

Budući kuvari specijaliste pohađaju i polažu zajedničke, usko stručne predmete i praktičnu nastavu. Zajednički predmeti su poslovanje i marketing u turističkom poslovanju i poslovna psihologija. Usko stručni predmeti koji se izučavaju su nauka o ishrani, poznavanje životnih namirnica, osnove usluživanja, poslovna informatika i kuvarstvo. Kandidati tokom trajanja specijalizacije izučavaju i strani jezik.

Srednja stručna škola u Novom Sadu vrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno školovanje kandidata koji su završili osnovnu školu, srednju trogodišnju ili četvorogodišnju školu ili su otpočeli i prekinuli školovanje, a zbog posla kojim se bave žele da se prekvalifikuju na smer iz oblasti ugostiteljstva. Nakon prekvalifikacije, dokvalifikacije ili vanrednog školovanja kandidati mogu da završe specijalizaciju za kuvara specijalistu, koja traje jednu školsku godinu.

Polaganje ispita je prilagođeno vanrednom školovanju, a nastavni plan i program za ovaj obrazovni profil usklađen je sa odredbama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Srednja stručna škola u Novom Sadu je akreditovana od strane nadležnog Ministarstva, a stečena diploma je priznata u zemljama Evropske Unije.

Računovodstveno poslovanje

Marketing u turističkom poslovanju

Poslovna psihologija

Strani jezik I

Nauka o ishrani

Poznavanje životnih namirnica

Osnove usluživanja

Poslovna informatika i kuvarstvo

Svedočanstva o završenim razredima i diploma srednje škole (original ili overena fotokopija)

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)

Lična karta (fotokopija i original na uvid)

Potvrda o radnom iskustvu

Obrazac za naslovnu stranu maturskog rada

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

PROFILI UGOSTITELJSKE ŠKOLE:

Konobar
Kuvar
Kulinarski tehničar
Konobar – specijalista
Kuvar – specijalista
1
2
3
4
5
Slider