fbpx

Tehničar drumskog saobraćaja

Tehničar drumskog saobraćaja

Četvrti stepen obrazovanja
Prekvalifikacija, dokvalifikacija

Zanimanje tehničara drumskog saobraćaja podrazumeva organizaciju, analizu i praćenje podataka o putničkom i teretnom saobraćaju, vođenje evidencije prisutnosti vozača i organizaciju rasporeda voznog osoblja, tehnički pregled, učestvovanje u izradi reda vožnje, izračunavanje cena putničkog i teretnog prevoza, poslove održavanja vozila, vođenje računa o bezbednosti vozila, putnika i robe. Ovaj smer podrazumeva posedovanje vozačke dozvole za B kategoriju. Nakon završene srednje škole učeniku se pruža mogućnost da upiše specijalizaciju u našoj školi, obrazovni profil instruktor vožnje. Nakon završene srednje škole učenik ima mogućnost upisa željenog fakulteta, privatnog ili državnog. Transport je delatnost privrede koja je u ekspanziji, usled stalnog rasta, ova delatnost doživljava brojne promene koje zahtevaju školovan kadar. Samim tim, ovaj smer je odličan izbor za one koji sebe vide u pomenutim poslovima, bez obzira da li se opredeljuju za ovo zanimanje nakon završene osnovne škole ili pak žele da se prekvalifikuju ili dokvalifikuju nakon završenog nekog drugog trećeg ili četvrtog stepena.

Srednja stručna škola u Novom Sadu vrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno školovanje za osobe koje su  završile  osnovnu školu, srednju trogodišnju (odnosno četvorogodišnju školu) ili započeli školovanje pa prekinuli,   pa zbog posla kojim se bave žele da se prekvalifikuju odnosno dokvalifikuju na smer tehničar drumskog saobraćaja. Polaganje ispita je prilagođeno vanrednom školovanju, predmeti su propisani nastavnim planom i programom,  rad škole je odobren  akreditacijom od strane nadležnog Ministarstva a diploma priznata u zemljama Evropske Unije.

PLAN I PROGRAM

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik – engleski
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Istorija
 • Likovna kultura
 • Geografija
 • Hemija
 • Biologija
 • Tehničko crtanje
 • Saobraćajni sistemi
 • Tehnologija materijala
 • Fizika
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik – engleski
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Mehanika
 • Saobraćajna psihologija
 • Mašinski elementi
 • Teret u transportu
 • Regulisanje i bezbednost saobraćaja
 • Motorna vozila
 • Saobraćajna infrastruktura
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik – engleski
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Sociologija sa pravima građana
 • Muzička kultura
 • Regulisanje i bezbednost saobraćaja
 • Motorna vozila
 • Saobraćajna infrastruktura
 • Organizacija prevoza
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik – engleski
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Logika sa etikom
 • Regulisanje i bezbednost saobraćaja
 • Motorna vozila
 • Saobraćajna infrastruktura
 • Organizacija prevoza
 • Integralni transportni sistemi
 • Preduzetništvo
 • Praktična nastava
 • Izborni predmet

Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (original ili overena fotokopija)

Svedočanstva o završenim razredima i diploma srednje škole (original ili overena fotokopija)

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)

Lična karta (fotokopija i original na uvid)

Vozačka dozvola (fotokopija i original na uvid)

Obrazac za naslovnu stranu maturskog rada

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

PROFILI SAOBRAĆAJNE ŠKOLE:

Vozač motornih vozila
Tehničar drumskog saobraćaja
Tehničar PTT saobraćaja
Nautički tehničar
Instruktor vožnje
Vozač motornog vozila – specijalista
1
2
3
4
5
6
Slider