fbpx

UPIS U SREDNJE ŠKOLE

Srednja škola je mesto gde se stiču znanja, veštine, sposobnosti, bogaćenje iskustva, funkcionalna i praktična znanja kao i jačanje socijalnih kompetencija, a time se obezbeđuju uslovi za permanentno obrazovanje što je potreba savremenog društva. Izbor budućeg zanimanja i profesionalno opredeljenje su teme koje su aktuelne za učenike osmog razreda, a neki od njih upis u srednje škole planiraju već godinama unazad. Cilj profesionalne orjentacije u osnovnoj školi je da usmeri učenika ka srednjoj školi koja odgovara njegovom uspehu, sposobnostima i interesovanju s jedne, i potrebana društva, s druge strane. Kako bi ispunili sve uslove za upis u srednje škole, učenici moraju da izađu na malu maturu, u zavisnosti od toga za koji smer su se opredelili moraju da odrade obavezan lekarski pregled, a takođe jako bitna stavka je i razgovor sa školskim psihologom.

Osnovni cilj profesionalne orjentacije je podsticanje razvoja ličnosti učenika do promišljene, valjane i realne odluke o izboru škole i zanimanja, planiranje karijere i uključivanje u svet rada. Profesionalna orijentacija je složen postupak pri izboru zanimanja čiji je cilj da pojedinca na osnovu sistematskog i detaljnog proučavanja njegovih psihofizičkih sposobnosti i osobina ličnosti usmeri na onu grupu zanimanja u kojima bi imao najviše uspeha u radu. Za pravilan odabir srednje škole potrebna je stručna pomoć pedagoško-psihološke službe. Aktivnosti koje se realizuju u okviru stručne službe škole su usmerene na testiranje, davanje povratne informacije i savetodavni rad sa učenicima. Jedan od osnovnih zadataka je osnaživanje učenika u samostalnom donošenju odluke za upis u srednje škole na osnovu uvida u sopstvene kapacitete. Dokumentacija koja je potrebna za upis sastoji se od prijave za upis, originalnog svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, lekarskog uverenja i izvoda iz matične knjige rođenih.