Učenici na predstavi „Krivi ekser“

„Školsko pozorje“ juče je otvoreno u Novosadskom pozorištu. Festival dramskih sekcija srednjih škola Srbije održava se po 35. put u Novom Sadu u organizaciji Gimnazije „Svetozar Marković“. Gost manifestacije bila je naša proslavlјena glumica Svetlana Bojković čija je poruka mladima bila usmerena na značaj reči, govora, knjige i kontakta sa umetnošću koja nas razvija.

Grupa učenika naše škole u pratnji psihologa pogledali su predstavu „Krivi ekser“ koja je rezultat kreativnog procesa učenika – članova dramske sekcije Gimnazije „Svetozar Marković“ koji potpisuju tekst i režiju.

Naši učenici izrazili su zadovolјstvo i preneli u školu veoma dobre ocene o predstavi koja je verno prikazala opasnosti rizičnih ponašanja i posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Verujemo da je ovo bio sjajan pristup temi narkomanije i poziv na aktivnu brigu za zajednicu sa uverlјivim i snažnim ispovestima mladih.


psiholog Jovana Jocić