fbpx

Tehnike učenja

Poći ćemo od pretpostavke da učenici u srednjoj školi već imaju izgrađen stil učenja, ali s obzirom na povećanje obima i kompleksnosti gradiva, nekada je potrebno kombinovati više stilova i tehnika. Svaki pojedinac bira tehniku i stil na osnovu individualnih percepcija. Jednostavnije rečeno, u zavisnosti od polja interesovanja će se razlikovati i brzina učenja gradiva iz određenih oblasti, kao i korišćenje tehnika i metoda koje će rezultirati lakšem usvajanju određenih znanja.

Srednja stručna škola u Novom Sadu

Stilovi koje učenici najčešće koriste:

AUDITIVNI STIL – ovo je stil slušanja. Pribegavaju mu učenici koji imaju sposobnost da najbrže zapamte informacije slušajući predavača ili snimajući sebe i slušajući audio zapis. Ovaj stil je postao još popularniji od kad je nastava prebačena na online platformu.

SOCIJALNI ILI INTERPERSONALNI STIL – dok neko voli da se osami dok uči, neko učenje organizuje u grupi, gde učenici zajedno komentarišu i zajedno savladavaju gradivo. Interakcijom učenici naglas iznose mišljenja i to kako je pojednac razumeo dato gradivo, što omogućava da se uđe dublje u određenu materiju, da se daju konkretni primeri i obrazloženja, pa se gradivo lakše zapamti.

LOGIČKI I MATEMATIČKI STIL – stil koji u svemu traži logiku stvari, polazeći od suštine problema, te povezujući redom logičke sisteme koji se povezuju sa već utvrđenim informacijama. Ovakav način usvajanja gradiva podrazumeva nadogradnju na već usvojenim znanjima, što podrazumeva veliki intelektualni angažman, ali garantuje da ćete se duže sećati i lakše u praksi primeniti gradivo.

VIZUELNI ILI PROSTORNI STIL – stil koji je poprilično individualiziran jer podrazumeva da pojedinac pravi određene šeme ili slike koje će ga asocirati na datu definiciju. U vizuelnom stilu može da se koristi metod početnih slova, gde učenici mogu da nabrajanja poređaju tako da od početnih slova stavki obrazuju reč koja će ih navesti na odgovor.

Pored gore navedenih tehnika učenja, veoma je bitno da se usvoje i tehnike za lakše pamćenje gradiva. One se generalno, najviše tiču organizacije, discipline i usvajanja dobrih navika. Evo nekih koje su najdelotvornije:

ORGANIZACIJA – veoma je bitno dobro organizovati prostor i vreme. Prostor bi bilo poželjno da je uvek isti, dakle da se uvek uči na istom mestu i u istom položaju. Naravno, razlikovaće se položaj tela koji je najudobniji za čitanje lektire, od onog u kojem rešavamo matematičke zadatke. Bitna je organizacija i vremena, dakle,

MAPIRANJE – ovo praktično zanači da treba odrediti intervale vremena u kojima ćemo učiti, a u kojima ćemo praviti pauze. Efikasnim se pokazao stil učenja, koji kao najefikasnije navodi učenje od 45 minuta, posle kojeg se pravi pauza. Kada je sve organizovano i mapirano, tada nam je potrebna

KONCENTRACIJA I FOKUS – maksimalna posvećenost radu. Znači da je potrebno da se sklone sve stvari koje odvlače pažnju i koje bi mogle da skrenu fokus. Dakle, isključiti televizor, mobilni telefon i sl. Nakon isteka prvog intervala učenja, u pauzi dozvoljeno je da se po izboru pauza iskoristi za individualne aktivnosti.

Najnovije

 • Šta je doksing?March 22, 2021 - 8:44 am

  Šta je doksing?
  Ko su potencijalni dokseri?
  Kako se najbolje zaštititi?

 • Međunarodni dan ženaMarch 8, 2021 - 1:26 pm

  Prošle su 164 godine od kada su se dogodili prvi protesti žena koje su ustale da traže svoja prava. Bile su to žene zaposlene u tekstilnoj industriji u Njujorku, a nezadovoljstvo je bilo izazvano niskim platama kao i lošim uslovima za rad. Demonstracije su ugušene od strane organa reda, ali su žene ipak osnovale sindikat koji je zastupao njihova prava.

 • Međunarodna nedelja borbe protiv vršnjačkog nasiljaFebruary 24, 2021 - 11:30 am

  Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja obeležava se poslednje srede u mesecu februaru,a ove godine to je 24.februar. Naziv “Dan rozih majica” datira još iz 2007.godine, kada je kanadski učenik Čarles MekNil pretrpeo vršnjačko nasilje u vidu ruganja i podsmehivanja, a sve to jer je na sebi nosio roze majicu.

 • Množenje pomoću linijaFebruary 22, 2021 - 11:57 am

  U ovom tesktu ćemo se pozabaviti množenjem. Nećemo se baviti klasičnim množenjem nego množenjem pomoću linija. Ovaj metod je postao veoma popularan na internetu i veoma je interesantan, pogotovo za decu mlađeg uzrasta. Bliže ćemo pojasniti ovaj metod, prvo množenjem dva jednocifrena broja. Kako množimo pomoću linija sa jednocifrenim brojevima?

 • Dan državnosti Republike SrbijeFebruary 15, 2021 - 8:44 am

  Dana 15.februarа na verski praznik Sretenje, u Srbiji se proslavlja Dan državnosti, kao sećanje na datum podizanja Prvog srpskog ustanka u Orašcu 1804. godine. Pod vođstvom voždа Đorđa Petrovića Karađorđa u Marićevića jaruzi se razbuktala Buna protiv dahija, a već naredne 1805. godine od Ivankovačke bitke buna  prerasta u Srpsku revoluciju( Prvi srpski ustanak 1804-1813 i Drugi srpski ustanak 1815.g.) sa jasnim ciljem оslobađanja od viševekovnog ropstva pod Turcima Оsmanlijama, stvaranja nacionalne države i institucija.