Svetski dan volontera

Svetski dan volontera

Danas je Svetski dan volontera. Povod da uputimo zahvalnost svim osobama koje su dobrovoljno i nenametnuto posvetile i posvećuju svoje vreme i rad u ime drugih i za druge. To je socijalna uloga koja nije oprećena ni polom, ni rasom, ni verom. To je ono što izbija iz ljuske dobrote, iz izvorišta dobrog što u svakom pojedincu deuboku u biću postoji. Za to se ne očekuju zahvalnost i društveno priznanje. Sam čin – učiniti nešto dobro i korisno za durge je i svrha i cilj i suština volonterizma.

Volonterizam je mobilizacija i angažovanje pojedinaca i grupa koji dobrovoljno pristaju da pružaju usluge određenoj populaciji. Zasnovan na idejama samopomoći, uzajamne pomoći i filantropije.

Volonter, reč latinskog porekla koja po savremenom shvatanju označava osobu koja dobrovoljno, individualno ili organizovano, pruža svoje usluge onima kojima su neophodne, bez materijalne nadoknade.

Globalna volonterska radna snaga se procenjuje na 109 miliona radnika koji rade puno radno vreme. 30% volonterskog rada se sprovede formalno kroz različite organizacije, udruženja i grupe, a 70% se sprovede kroz neformalno angažovanje pojedinaca. 60% neformalnih volontera su žene.