smoke

Svetski dan bez duvanskog dima

Svetski dan bez duvanskog dima obeležava se svake godine na današnji dan, 31. maja. Inače, u Srbiji se obeležava i Nacionalni dan bez duvana (31. januara). Iako borba protiv pušenja mora biti neprestana, tokom ova dva dana pojačano se, putem kampanja i raznih aktivnosti širom zemlje radi na jačanju svesti kod naših građana o štetnosti pušenja i njegovih negativnih posledica po zdravlje .

Srednja stručna škola u Novom Sadu danas je obeležiti ovaj dan i čitava nedelja će proteći u radionicama sa učenicima treće godine, tehničar drumskog saobraćaja i tehničar vazdušnog saobraćaja, na ovu temu. Kao posebno osetljiva grupa, mladi su vrlo podložni ovakvoj vrsti iskustva i konzumaciji i stoga je neophodno raditi sa njima na osvešćivanju štetnosti pušenja.

Važno je istaći da ne postoji komforan i bezbedan nivo izlaganja duvanskom dimu. Nikotin, osnovna supstanca cigarete koja dokazano izaziva zavisnost, udružena sa ostalim štetnim supstancama u duvanskom dimu je nesumnjivo dokazana rizična supstanca po zdravlje a upotreba duvana i duvanskih proizvoda je jedan od vodećih faktora koji povećava rizik obolevanja disajnih organa i kardio vaskularnog sistema, dovodi do slabljenja imunog sistema i pojave malignih bolesti. Zdravlje ugrožavaju i ostaci štetnih materija iz duvanskog dima koji se dugo nakon pušenja zadržavaju u prostoriji gde se pušilo, na odeći, nameštaju itd. i na koje su posebno osetljive bebe i mala deca.

Prema rezultatima istraživanja Kancelarije za prevenciju pušenja Instituta za javno zdravlje Srbije, u prošloj godini se 36% punoletnih stanovnika Srbije izjasnilo kao pušači, što je iznad evropskog proseka pušenja. Istraživanja u našoj zemlji pokazuju da su navike pušača i tokom ove pandemijske situacije ostale nepromenjene, odnosno da je samo jedan odsto pušača ostavio cigarete zbog pandemije koronavirusa.

Stoga, rad sa mladima na podizanju njihove svesti o štetnosti pušenja i kampanje za jačanje mera kontrole duvana koje bi dovele do smanjenja učestalosti pušenja, pogotovu među mlađom populacijom su ono čemu moramo intenzivnije da se posvetimo, ne samo tokom ova dva dana godišnje.