Šta je doksing?

Doksing je ponašanje u okviru kojeg jedna osoba, tkzv dokser, prikuplja podatke o drugoj osobi a zatim ih objavljuje na društvenim mrežama sa namerom da tu osobu ponizi ili prikaže u negativnom svetlu.

KO SU POTENCIJALNI DOKSERI?

Dokser može biti bilo ko! Može biti osoba čiju ste pažnju privukli određenom objavom na društvenim mrežama, te je zbog toga krenuo da prikuplja podatke i fotograije o vama, a može biti neko ko već zna mnogo o vama jer vas lično poznaje.

KAKO SE NAJBOLJE ZAŠTITITI?

U današnje vreme nam je pre svega najbitnija prosvećenost, a zatim i oprez. Svi smo svesni naglog napretka digitalizacije i potrebe, i dece i odraslih da se prate određeni trendovi sa željo da se što lakše integrišu u društvo, ali najpre je važno da sebe i svoje bližnje ne izlažemo nepotrebnom riziku i ne dovedemo u opasnost.

JEDNOM NA INTERNETU, ZAUVEK NA INTERNETU!

Pre nego što donesemo odluku da nešto lično objavimo, prvo treba da se zapitamo da li to može biti iskorišćeno protiv nas. Dokser koji je uspeo da nam uđe u mejl vrlo brzo može da dođe do velikog broja informacija o nama. Tu mogu da se nađu podaci o adresi, broju telefona, kao i o aktivnostima, navikama i svemu što slučajno ili namerno ostavljamo na globalnoj mreži. Pitate se kako? Ukoliko ste nekada poručili online garderobu sa instagram stranice, ovde ste morali da ostavite podatke, od imena i prezimena, pa do adrese i broja telefona. Da li ste svaki put proverili da li iza stranice stoji firma ili pojedinac koji može biti bilo ko?