fbpx

Pedagoško-psihološka služba škole

Pedagoško-psihološka služba kontinuirano prati i podstiče sve aspekte razvoja i postignuća učenika, uvažavajući individualnost, uzrasne karakteristike i specifičnosti porodičnih i životnih okolnosti.

U kreiranju pozitivne klime veliku pažnju pridajemo komunikaciji i ispolјavanju odnosa uvažavanja, podrške i razumevanja.

Nastavni proces i realizacija planiranih aktivnosti se svakodnevno prati u cilјu unapređenja obrazovanja i pripreme učenika za ulazak u svet rada.

Saradnja sa roditelјima/staratelјima usmerena je ka najbolјem interesu dece, stvaranju optimalnih uslova za njihov nesmetan razvoj i napredovanje u bezbednom  i prijatnom školskom okruženju.

U skladu sa potrebama savremenog društva naša škola svoje resurse usmerava na aktivnosti koje utiču na:

 • bogaćenje iskustva i sticanje trajnog  znanja
 • jačanje socijalnih kompetencija
 • emocionalnu stabilnost
 • jačanje samopoštovanja i samopouzdanja
 • usvajanje obrazaca ponašanja koji su neophodni za rešavanje određenih problema i budućih profesionalnih i  životnih izazova
 • osmišlјavanje sadržaja i organizovanje slobodnog vremena
 • ohrabrivanje i osnaživanje učenika u ostvarivanju ličnih cilјeva.

Suština opšteg funkcionisanja je emocionalna stabilnost i zadovovolјstvo sobom – kod adolescenata ovo je posebno izazovno!

Upravo zato, naše opredelјenje jeste podrška ličnom razvoju učenika kao klјuč za uspešan put ka zreloj ličnosti!

Shodno tome, pratimo učenika od upisa kroz testovnu eksploraciju i individualni razgovor, kontinuirano tokom dalјeg boravka u školi.  Ovim postupkom su obuhvaćeni i roditelјi.

Pored navedenog, saradnja sa nastavnicima je takođe važno polјe našeg rada.

Povezujući oblast saobraćaja sa psihologijom možemo reći da je protok promena ono čemu posvećujemo pažnju.

Jelena Sovilj – pedagog

Jovana Jocić – psiholog

Najnovije

 • SamosvestSamosvest – tiče se svih nasMay 28, 2020 - 8:39 am

  Bilo je reči o Jesperu Julu i njegovom pristupu ravnopravnog dostojanstva… Tema odnosa sa detetom, odnosno mladim čovekom zavređuje još pažnje, zato biram da to oslikam još jednim tekstom. Način komunikacije sa mladom osobom stvara odnos, a kroz taj odnos saznajemo o detetu, odnosno mladom čoveku). Ono što je još važnije: ta mlada osoba kroz odnos UČI O SEBI!

 • MaturantimaMaturantima u spomenicuMay 25, 2020 - 11:46 am

  Vi odlazite… Napuštate hodnik svoje škole Ali ne i sve što je vredelo.. sve ono čime ste obeležili sebe proteklih godina.. Kao i nas! Zato, hvala vam za radost i dobrotu Hvala vam za sva učenja! Lepo je bilo rasti uz vas! Sve što vam želimo reći očitava se u Kiplingovim redovima…

 • Uskršnje slovoApril 19, 2020 - 10:11 am

  Desio nam se i ovakav praznik: da moramo da zatvorimo vrata… Ali to nije glavno obeležje ovog uskršnjeg dana- jer ne moramo da zatvorimo srce!! Zato, otvorimo ga širom prema onima koje volimo, onima koji se bore, pomislimo i na one sa kojima imamo ne tako lepa iskustva…

 • Jesper JulPutovanje ka JuluMarch 6, 2020 - 11:49 am

  Ovo nije priča o letu. I ne tiče se samo naših učenika o kojima obično pišem. Ovo je priča za sva godišnja doba i za sve nas koji radimo sa decom i mladima, i/ili smo adolescenti, odnosno njihovi roditelji. Pođimo na putovanje koje prožima naše celokupno delovanje – to je put Jespera Jula, danskog psihoterapeuta, čijim radom je ovaj tekst inspirisan.

 • U gostima kod „Arhimeda“November 25, 2019 - 1:11 pm

  Na poziv Srednje škole i gimnazije „Arhimed“ naši učenici su se u petak, 22.11., zaputili u Beograd. U jutarnjim časovima organizovan je polazak u pratnji stručnih saradnika i pojedinih profesora škole. Po dolasku u ovu izuzetno lepo organizovanu i uređenu školu , sačekala nas je prijatna dobrodošlica domaćina…