Pedagoško - psihološka služba

Pedagoško – psihološka služba škole

Pedagoško – psihološka služba kontinuirano prati i podstiče sve aspekte razvoja i postignuća učenika, uvažavajući individualnost, uzrasne karakteristike i specifičnosti porodičnih i životnih okolnosti.

U kreiranju pozitivne klime veliku pažnju pridajemo komunikaciji i ispolјavanju odnosa uvažavanja, podrške i razumevanja.

Nastavni proces i realizacija planiranih aktivnosti se svakodnevno prati u cilјu unapređenja obrazovanja i pripreme učenika za ulazak u svet rada.

Saradnja sa roditelјima/staratelјima usmerena je ka najbolјem interesu dece, stvaranju optimalnih uslova za njihov nesmetan razvoj i napredovanje u bezbednom  i prijatnom školskom okruženju.

U skladu sa potrebama savremenog društva naša škola svoje resurse usmerava na aktivnosti koje utiču na:

  • bogaćenje iskustva i sticanje trajnog  znanja
  • jačanje socijalnih kompetencija
  • emocionalnu stabilnost
  • jačanje samopoštovanja i samopouzdanja
  • usvajanje obrazaca ponašanja koji su neophodni za rešavanje određenih problema i budućih profesionalnih i  životnih izazova
  • osmišlјavanje sadržaja i organizovanje slobodnog vremena
  • ohrabrivanje i osnaživanje učenika u ostvarivanju ličnih cilјeva.

Suština opšteg funkcionisanja je emocionalna stabilnost i zadovovolјstvo sobom – kod adolescenata ovo je posebno izazovno!

Upravo zato, naše opredelјenje jeste podrška ličnom razvoju učenika kao klјuč za uspešan put ka zreloj ličnosti!

Shodno tome, pratimo učenika od upisa kroz testovnu eksploraciju i individualni razgovor, kontinuirano tokom dalјeg boravka u školi.  Ovim postupkom su obuhvaćeni i roditelјi.

Pored navedenog, saradnja sa nastavnicima je takođe važno polјe našeg rada.

Povezujući oblast saobraćaja sa psihologijom možemo reći da je protok promena ono čemu posvećujemo pažnju.


pedagog Jelena Sovilj

psiholog Jovana Jocić