Mojih 5 minuta

Mojih 5 minuta

Sa ponosom predstavljamo projekat naše sestrinske škole Arhimed

Mojih 5 minuta. Radi se o projektu koji je iz jedne ideje, nadošle na školskom odmoru, izrastao u konkurs na međunarodnom nivou. Inicijativu za ostvarenje mladih u budućnosti su odmah podržali uprava škole, profesori, pedagozi i roditelji.

mojih 5 minuta
Sastanak tima “Mojih 5 minuta”

Budući da je društveno odgovorna tema aktuelna svuda u svetu, ubrzo su se školi Arhimed pridružile i medjunarodne organizacije, institucije i škole, a pre svih Frankfurt Style Awards (link), međunarodna organizacija pod pokroviteljstvom gradonačelnika Frankfurta i Vlade Oblasti Hese u Nemačkoj, koju je osnovala gospodja Hannemie Stitz Kruner.

Tako je Mojih 5 minuta postala međunarodna inicijativa, a upravo se Beogradu i Frankfurtu pridruzuju organizacije iz Japana, Ukrajine, Francuske, Rusije, i mnogi drugi, koji su imali priliku da čuju i potpuno podrže ovu inicijativu.

“MOJIH 5 MINUTA” je digitalna platforma, na kojoj mladi predstavljaju svoje talente, veštine i znanja.

Misija je da na platformi mladi ljudi od 13 do 18 godina mogu slobodno da se izraze, predstavljajući onu stranu svoje kreativnosti koja ih čini jedinstvenim.

Potrebno je samo da snime 5 minuta videa u kome se izražavaju na način koji njih predstavlja u diciplinama u kojima oni smatraju da su najbolji.

Video zapis potrebno je postaviti na platformi MOJIH 5 MINUTA, a pravo da glasa ima svaki pojedinac, ali samo po jednom za svakog od kandidata.

Spisak kandidata možete da pogledate ovde.