Moja profesija – moja budućnost

Inicirali smo temu profesionalnih izbora. Želeli smo da se u tome sretnemo sa učenicima. Oni su nas već čekali na tom putu zapitani za kriterijume odluke. Pozvali smo asistentkinju sa Katedre za poslovnu psihologiju „Dr Lazar Vrkatić“, doktoranda Katarinu Suvajdžić koja se aktivno bavi ovom oblašću.

Tako je nastao ovaj interaktivni čas na kom su učenici III razreda imali mogućnost da u procesu sagledavanja sebe odrede posao kojim bi se bavili. Bila je to živa diskusija sa preispitivanjem identiteta i prioriteta – bilo je to ono što smatramo važnim!


psiholog Jovana Jocić