brucosi

Mesec maturanta

Mesec maj je mesec maturanata. Za njih se završava školska godina. Kraj jednog doba. Početak novog. Bliži zrelosti i odraslom dobu, što i sama reč nagoveštava (lat. maturus – zreo, dospeo). Grad oživi od  njihove buke i graje. Pevaju i slave  oko svojih škola, okupljaju se na Miletićevom trgu. Naši učenici četvrtog razreda, tehničari drumskog i tehničari vazdušnog saobraćaja jedva su dočekali poslednje dane maja kada se i njima završila školska godina, poslednja u Srednjoj stručnoj školi u Novom Sadu. Sa nestrpljenjem su očekivali  svečanu proslavu svoje mature. Dočekali su je lepo, radosno i dostojanstveno.

Ove nedelje počinje polaganje mature a za srednjoškolce koji nameravaju da nastave školovanje prijavljivanje na željene fakultete počinje od 23. do. 26. juna.  Polaganje prijemnog ispita je od 28. juna do 2. jula a objava rezultata na preliminarnoj rang listi je do 5. jula. Ukoliko neko nije zadovoljan rangom na ovoj listi može podneti primedbu na preliminarnu rang listu najkasnije do 7. jula, do deset časova. Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta je najkasnije do 12. jula a upis od 12. do 16. jula. Oni koji ne uspeju da prođu u prvom upisnom roku imaće šansu u septembru ali samo na one fakultete na kojima ostane slobodnih mesta nakon prvog upisnog roka.

Uspeh iz srednje škole donosi 40 bodova a prijemni ispit nosi maksimalno 60 poena. Oni koji su u 3. i 4. razredu srednje škole osvojili neku od tri prve nagrade na republičkom ili međunaroddnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, može se priznati maksimalan broj bodova iz tog predmeta. Donja granica za samofinansirajuće studente je 30 poena a pravo da se upiše na teret budžeta ostvaruje onaj kandidat koji osvoji najmanje 51 bod.

Dakle, budući brucoši, pratite pažljivo sve aktivnosti i rokove vezane za upis na željeni fakultet, jer i ako ostvarite pravo na upis a ne pojavite se u predviđenom roku umesto vas će biti upisan sledeći kandidat sa rang liste. Carpe diem!