mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje u doba korone

Priča o zdravstvenom statusu jedne osobe ne podrazumeva samo osvrt na fizičko zdravlje (pomenuto u predhodnom tekstu) nego i na njen mentalni pa i socijalni status.

Koncept mentalnog zdravlja ne podrazumeva samo odsustvo mentalne bolesti. On uključuje mnogo više komponenti – od sposobnosti jedne osobe da  se adekvatno prilagođava socijalnoj i fizičkoj sredini i da ih konstruktivno menja, uspostavlja korektne odnose sa drugim ljudima do mogućnosti prepoznavanja ličnih potencijala, intelektualnih i emocionalnih, ostvaruje lične ciljeve, adekvatno se suočava sa problemima i stresom i sposobna je za ispoljavanje sopstvene individualnosti.

U današnje vreme mentalno zdravlje svakog pojedinca, pogotovu u ovo doba globalne pandemije je na velikom ispitu. Uspešnost svakog od nas da rešavamo svakodnevne probleme pored visokih, da ne kažem često i nerealnih zahteva unutrašnje i spoljašnje realnosti a koje trenutno prevazilaze naše adaptivne mogućnosti može pojedince dovesti do regresivnog adaptacionog reagovanja koji može da varira od blagih mentalnih disfunkcija do ozbiljnih psihotičnih poremećaja.

U ovo doba korone ponovo je iskrsao jedan pojam – germofobija. Da li znate šta je to? Iskreno, ni ja nisam znala koja je to vrsta fobije dok nisam pronašla taj pojam u stručnoj literaturi. Definiše se kao iracionalan strah od zaraza, klica, bakterija, prljavštine.

U razvijanju higijenskih navika dece važnu ulogu imaju roditelji ali i osobe iz šireg porodičnog okruženja, vaspitači, treneri… Odgovornost je na nama odraslima da na adekvatan i zreo način deci pa i sebi samima objasnimo ovaj fenomen korone i posledice koje ovaj virus izaziva. A to možemo samo tako što ćemo informacije saznavati od stručnjaka i autoriteta u oblastima medicine i zdravlja i činiti ono što je u našoj moći da se zdravstveno zaštitimo i očuvamo, kako fizički tako i mentalno. I ovo vreme korone će proći. Okružite se pozitivnim ljudima, mislite pozitivno i uživajte u sitnicama i svakom danu sa vama najdražim osobama. Pokažite im ljubav i razumevanje. Ne morate ništa reći, samo budite tu, pored nekog kome ste potrebni i do koga vam je stalo.

Ostajte zdravi i pozitivni!

                                                                                                              psiholog