Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se 10. decembra širom sveta. Pod sloganom „Za brži oporavak – Istupi za ljudska prava” (Recover Better – Stand Up for Human Rights), obeležavanje ovog datuma ustanovljeno je 1950. godine na generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Na ovaj dan održavaju se političke konferencije i sastanci na visokom nivou, kao i kulturni događaji na temu ljudskih prava. Tradicionalno se 10. decembra dodeljuje nagrada Ujedinjenih nacija u oblasti ljudskih prava, kao i Nobelova nagrada za mir.

Ovaj dan nastao je u cilju skretanja pažnje naroda sveta na prethodno potpisanu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

„Sva ljudska bića rođena su slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima… Svi imaju pravo na život, slobodu i sigurnost… Svi su jednaki pred zakonom.“ – samo su neka od načela Deklaracije, a koja su ugrađena u temeljne pravne akte većine modernih država sveta. Svedoci smo da je i danas potrebna posebna pažnja i ulaganje napora radi ostvarivanja ovih načela u praksi. U Republici Srbiji ljudska prava regulisana su Ustavom Republike Srbije kao najvišim pravnim aktom i drugim sistemskim zakonima.

Uprkos napretku u periodu od nekoliko decenija, ljudska prava socijalno ugroženih, starijih i nemoćnih osoba, manjinskih grupa, ugrožena su i u razvijenim zemljama, ali posebno u brojnim nerazvijenim zemljama širom sveta. Poštovanje načela Deklaracije, solidarnost, tolerancija i aktivna uloga svakog pojedinca u poštovanju i promovisanju ljudskih prava, zadatak je koji nikada neće biti okončan.

Vrednosti sadržane u deklaraciji relevantne su i aktuelne i nakon više od sedam decenija  od njenog usvajanja i samo njihovim poštovanjem i potpunom primenom u državnim političkim sistemima moguće je izgraditi pravedno i inkluzivno društvo.