Međunarodni dan civilnog vazduhoplovstva

Međunarodni dan civilnog vazduhoplovstva

7. decembra obeležava se Međunarodni dan civilnog vazduhoplovstva kako bi se skrenula pažnja na značaj međunarodnog civilnog vazduhoplovstva u stvaranju globalne tranzitne mreže.

Srbija je država u kojoj je i civilno i vojno vazduhoplovstvo oduvek imalo izuzetan značaj, počevši od pionira letenja i prvih konstruisanih aviona. Koliko je za nas bilo značajno vazduhoplovstvo i koliko smo bili napredna zemlja potvrđuje činjenica da smo zakonski regulisali civilno vazduhoplovsto, uredili ga i time podigli na viši nivo. A pričamo o dalekoj 1913. godini! Sličnu uredbu o „saobraćajnim spravama“ u vazduhu su donele Sjedinjene Američke Države nekoliko meseci nakon nas.

Nakon Prvog svetskog rata otvara se niz fabrika i kompleksa za proizvodnju aviona, delova i uopšte vazduhoplovne opreme uključujući i otvaranje fabrike „Ikarus“ u Novom Sadu 1923. Čitav jedan industrijski kompleks je zahvaljujući avijaciji formiran u tom periodu i to je doprinelu ukupnom nivou naše domaće industrije. Od tada pa sve do danas, civilno vazduhoplovstvo u Srbiji se razvijalo i unapređivalo usvajanjem viših standarda.

Obzirom da naša Srednja stručna škola u Novom Sadu ima vrlo zanimljiv i perspektivan smer tehničara vazdušnog saobraćaja, može se reći da smo i mi deo vazduhoplovnog sveta obrazujući buduće kadrove u vazdušnom saobraćaju. Tako da je 7. decembar, dan Međunarodnog civilnog vazduhoplovstva, i naš dan!


nastavnik istorije vazduhoplovstva Žarko Gladić