Fizička aktivnost

Kretanjem do zdravlja

2002. godine, pokrenuta je inicijativa za obeležavanje međunarodnog dana fizičke aktivnosti od strane Svetske zdravstvene organizacije. Pod sloganom “Kretanjem do zdravlja” ona se obeležava i u našoj zemlji, sa ciljem da se akcentuje važnost i značaj fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju dobrog fizičkog zdravlja svakog pojedinca.

Fizička aktivnost

Još su stari narodi antičkog doba uviđali značaj fizičkog zdravlja. “Mens sana in corpore sano.” (“U zdravom telu, zdrav duh”) – rečenica koja se pripisuje Juvenalu, rimskom poeti (60 god. n. e.) i danas je ecencijalna rečenica u većini kampanja koje se bave ovom temom.  U današnje vreme urbanizacije i sedenternog načina života uz kompjutere, fizička neaktivnost, sa nepravilnim načinom ishrane i kasnim odlaskom na spavanje  kod školske dece predstavlja  visok faktor rizika za nepravilan fizički razvoj i telesni deformitet a u kasnijem dobu i za  nastanak mnogih hroničnih bolesti.

U našoj Srednjoj stručnoj školi u Novom Sadu na nekim od ČOS – ova u odeljenjima smera elektrotehničar informacionih tehnologija, ali i u nekim obaveznim predmetima smera tehničar drumskog saobraćaja (Saobraćajna psihologija) i smera tehničar vazdušnog saobraćaja (Ljudski faktor i Ljudske mogućnosti i ograničenja) teme ovog sadržaja se obrađuju. Fizička aktivnost podrazumeva svako kretanje tela koje dovodi do potrošnje energije, odnosno sagorevanja kalorija. Stoga ohrabruje činjenica da se većina mladih u našoj školi aktivno bavi nekim sportom kao i da većina naših učenika učestvuje u svakodnevnim fizičkim aktivnostima u okviru svojih porodičnih obaveza.

Redovna i umerena fizička aktivnost se preporučuje svakome, jer ona jeste uslov očuvanja fizičkog zdravlja ali i ecencijalni deo ravnoteže sa mentalnim zdravljem. O mentalnom zdravlju – neki drugi put.