fbpx

Kako mi vidimo pružanje podrške našim učenicima?

Najpre, DA LI PREPOZNAJEMO POTREBU ZA PODRŠKOM?

Da li su adolescenti spremni da to prepoznaju?

Ako…

 • nam misli često narušavaju dobro raspoloženje
 • teškoće u izvođenju svakodnevnih aktivnosti utiču na bezvoljnost i efikasnost
 • je prisutno izraženo nezadovoljstvo svojim i postupcima drugih ljudi.
 • se često osećamo uplašeno, ljuti smo, uznemireni..
 • samopouzdanje nije dovoljno razvijeno.
 • osećamo nedostatak motivacije
 • I još veliki broj AKO..jer ne uspemo da ostvarimo ciljeve

Svakome od nas je povremeno, ili često potrebna podrška.

Važna nam je kao potvrda da nas neko prihvata i da negde pripadamo.

Ako imamo u vidu školsku sredinu jednog adolescenata, podrška koju možemo pružiti grana se u tri pravca, koji se često ukrštaju i integrišu.

Naša podrška je:

intelektualna

 • pomoć u savladanju nastavnog gradiva, uspostavljanje radnih navika i podsticaj lične motivacije. Ovo može biti izvedeno u koordinaciji sa pedagogom, kao i na relaciji učenika-profesor.

Ovde je objedinjen pedagoško-motivacioni aspekt pružanja podrške.

 emocionalna

 • bolje razumevanje i prihvatanje sopstvenih doživljaja, ali i doživljaja drugih ljudi

socijalna

 • odnosi u socijalnom okruženju: kako se odnosimo prema vršnjacima (saradnički, ili takmičarski), koliko smo uključeni u grupu i koji položaj imamo unutar grupe (grupni procesi i dinamika), budući da odnosi mogu biti neretko konfliktni, ili da vlada nezainteresovanost i apatija sa tendencijom asocijalnog ponašanja.

Pružanje  podrške odvija se putem individualnog razgovora sa ciljem boljeg razumevanja sebe i drugih.

Mogli bismo to nazvati:  SASTANAK SA SOBOM, jer otkrivamo sebe i svoje potrebe, kao i način zadovoljavanja tih potreba.

Psiholog Jovana Jocić

Najnovije

 • Prezentacija dronovaSeptember 26, 2019 - 11:04 am

  Tehnološko doba svakodnevno donosi inovacije koje pomeraju granice, otvaraju mogućnosti, pred nas stavlja nove izazove i pitanja. Takođe, izazov i zadatak je da kritički pristup tehnologiji, koja je u razvoju, neprestano postavlja pitanja implementacije takvih rešenja u našu svakodnevicu.

 • Prezentacija Vogel simulatora vožnjeSeptember 23, 2019 - 8:29 am

  Proteklog vikenda u našoj školi je izvršena prezentacija Vogel simulatora vožnje, a koju je održala firma Strimark. Simulator predstavlja početak moderne ere u obuci kandidata za vozače, a ima niz prednosti u odnosu na vožnju u realnim uslovima.

 • PovratakSeptember 11, 2019 - 12:51 pm

  Nekada nije lako otići, osim ako to nije na raspust.

  Nije lako ni vratiti se, a pogotovo ako je to sa raspusta. Odreći se besciljnosti, spavanja, rasterećenosti… Ipak, znamo da važno je posle odmora nastaviti putem škole. Započinjemo novu školsku godinu i to zahteva…

 • Prepuštanje letu… još malo…August 15, 2019 - 9:46 am

  Uvažavali smo ih- to je bila naša odgovornost.

  Osluškivali smo ih – želeli da pružimo podršku.

 • Hodajte…July 5, 2019 - 11:07 am

  Dragi mladi ljudi,
  za sve što je bilo i sve što sledi…neka ostane saznanje da:
  koračaјmo – iаko nije uvek lako, ali hodajmo. Jer koraci su nam potrebni i uvek nas vode nekuda.