fbpx

Kako mi vidimo pružanje podrške našim učenicima?

Najpre, DA LI PREPOZNAJEMO POTREBU ZA PODRŠKOM?

Da li su adolescenti spremni da to prepoznaju?

Ako…

 • nam misli često narušavaju dobro raspoloženje
 • teškoće u izvođenju svakodnevnih aktivnosti utiču na bezvoljnost i efikasnost
 • je prisutno izraženo nezadovoljstvo svojim i postupcima drugih ljudi.
 • se često osećamo uplašeno, ljuti smo, uznemireni..
 • samopouzdanje nije dovoljno razvijeno.
 • osećamo nedostatak motivacije
 • I još veliki broj AKO..jer ne uspemo da ostvarimo ciljeve

Svakome od nas je povremeno, ili često potrebna podrška.

Važna nam je kao potvrda da nas neko prihvata i da negde pripadamo.

Ako imamo u vidu školsku sredinu jednog adolescenata, podrška koju možemo pružiti grana se u tri pravca, koji se često ukrštaju i integrišu.

Naša podrška je:

intelektualna

 • pomoć u savladanju nastavnog gradiva, uspostavljanje radnih navika i podsticaj lične motivacije. Ovo može biti izvedeno u koordinaciji sa pedagogom, kao i na relaciji učenika-profesor.

Ovde je objedinjen pedagoško-motivacioni aspekt pružanja podrške.

 emocionalna

 • bolje razumevanje i prihvatanje sopstvenih doživljaja, ali i doživljaja drugih ljudi

socijalna

 • odnosi u socijalnom okruženju: kako se odnosimo prema vršnjacima (saradnički, ili takmičarski), koliko smo uključeni u grupu i koji položaj imamo unutar grupe (grupni procesi i dinamika), budući da odnosi mogu biti neretko konfliktni, ili da vlada nezainteresovanost i apatija sa tendencijom asocijalnog ponašanja.

Pružanje  podrške odvija se putem individualnog razgovora sa ciljem boljeg razumevanja sebe i drugih.

Mogli bismo to nazvati:  SASTANAK SA SOBOM, jer otkrivamo sebe i svoje potrebe, kao i način zadovoljavanja tih potreba.

Psiholog Jovana Jocić

Najnovije

 • SamosvestSamosvest – tiče se svih nasMay 28, 2020 - 8:39 am

  Bilo je reči o Jesperu Julu i njegovom pristupu ravnopravnog dostojanstva… Tema odnosa sa detetom, odnosno mladim čovekom zavređuje još pažnje, zato biram da to oslikam još jednim tekstom. Način komunikacije sa mladom osobom stvara odnos, a kroz taj odnos saznajemo o detetu, odnosno mladom čoveku). Ono što je još važnije: ta mlada osoba kroz odnos UČI O SEBI!

 • MaturantimaMaturantima u spomenicuMay 25, 2020 - 11:46 am

  Vi odlazite… Napuštate hodnik svoje škole Ali ne i sve što je vredelo.. sve ono čime ste obeležili sebe proteklih godina.. Kao i nas! Zato, hvala vam za radost i dobrotu Hvala vam za sva učenja! Lepo je bilo rasti uz vas! Sve što vam želimo reći očitava se u Kiplingovim redovima…

 • Uskršnje slovoApril 19, 2020 - 10:11 am

  Desio nam se i ovakav praznik: da moramo da zatvorimo vrata… Ali to nije glavno obeležje ovog uskršnjeg dana- jer ne moramo da zatvorimo srce!! Zato, otvorimo ga širom prema onima koje volimo, onima koji se bore, pomislimo i na one sa kojima imamo ne tako lepa iskustva…

 • Jesper JulPutovanje ka JuluMarch 6, 2020 - 11:49 am

  Ovo nije priča o letu. I ne tiče se samo naših učenika o kojima obično pišem. Ovo je priča za sva godišnja doba i za sve nas koji radimo sa decom i mladima, i/ili smo adolescenti, odnosno njihovi roditelji. Pođimo na putovanje koje prožima naše celokupno delovanje – to je put Jespera Jula, danskog psihoterapeuta, čijim radom je ovaj tekst inspirisan.

 • U gostima kod „Arhimeda“November 25, 2019 - 1:11 pm

  Na poziv Srednje škole i gimnazije „Arhimed“ naši učenici su se u petak, 22.11., zaputili u Beograd. U jutarnjim časovima organizovan je polazak u pratnji stručnih saradnika i pojedinih profesora škole. Po dolasku u ovu izuzetno lepo organizovanu i uređenu školu , sačekala nas je prijatna dobrodošlica domaćina…