Hodajte

Našim maturantima predstoje prijemni ispiti i dok su poslednje pripreme u toku, važno je da ih bodrimo!

Dragi mladi ljudi,
za sve što je bilo i sve što sledi… neka ostane saznanje da hodamo! Iаko nije uvek lako! Ali hodajmo! Jer koraci su nam potrebni i uvek nas vode nekuda.

I kada nismo zadovoljni koliko je koraka ostalo iza nas, podsetimo se da smo hodali!

Ako i zastanemo da promenimo brzinu i pravac, da se osvrnemo – nismo stali!

Zato, ne vrednujemo samo korake, već istrajnost i pređeni put.

Želimo vam da smelo zakoračite u budućnost! I neka ona bude baš vaša!

psiholog Jovana Jocić