Blog

Poezija

Poezija

Sedimo u kafiću. Nas nekoliko, muškarci i žene. Pored nas su neki klinci, srednjoškolci. Razgovaraju glasno (isuviše glasno), a svaka poštapalica im je brate ili buraz, pa brate, pa buraz, pa brate, pa buraz…

Ovde

Ovde

Period koji ih čeka, između osamnaeste i dvadeset prve, možda je i najlepši period mladosti. Esencija mladosti. Definitivno si zreo, a opet, klinac si još uvek, realno. Dakle: stanje idealno.